ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید

جهت دریافت رایگان آخرین تورها از طریق ایمیل یا پیامک عضو شوید.

Background Patterns

Background Images

 

 واژگان تخصصي گردشگري 

 

گردشگري كارخانه اي ((Factory tourism
بازديد ها و سفرهاي سازمان يافته از كارخانه ها براي ديدن اشياء ساخته شده و فرآيند كاررا گويند كه ممكن است خريد از فروشگاه كارخانه را نيز براي بازديدكنندگان فراهم كند.

گردشگري مزرعه اي (Farm tourism)
اين نوع گردشگري به واسطه محيط خاصي كه دارد از ديگر انواع گردشگري تمييز داده مي شود و همچنين به گردشگري كشاورزي  كه نيز مشهور مي باشد در واقع اين نوع گردشگري بخشي از كل گردشگري و محل همپوشاني گردشگري محيطي و گردشگري فرهنگي است.
گردشگري مزرعه اي مكاني كه گردشگران در آن اقامت مي كنند و زمانيكه در كارهاي كشاورزي و دامپروري شركت مي كنند را شامل مي شود.به علاوه ، اين نوع گردشگري ابزاري براي حفظ منابع طبيعي و نگهداري چشم اندازها و مناظر سنتي مي باشد.

قايق ( كلك ) (Ferry)
قايق مخصوص حمل مسافر و كالا در مسير هاي كوتاه كه از يك سو مرتبا به سوي ديگر مي رود.

جشن (Feast)
جشنها اغلب با تفريح و سرگرمي همراه هستند. جشنهاي روزهاي مذهبي ، جشنهايي همگاني هستند كه اغلب تعطيلات عمومي و يا عيد مي باشند. در واقع جشن ها يادآور روزهاي مهم هستنند.جشنواره هاي غذا جديدترين نوع آنها مي باشند كه تمامي اينها به طور بالقوه جاذبه گردشگري محسوب مي شوند.

تورهاي مستقل خارجي (Foreign independent tours)
تورهايي خارجي هستند كه توسط خود گردشگران سازماندهي مي شود كه داراي كيفيت بالا و به صورت اختياري  و بدون راهنما مي باشند.

انعام (Gratuity)
مبلغ اضافي كه علاوه بر قيمت معمولي به شخصي كه در رستوران و… خدمتي را ارائه مي كند توسط مشتري داده مي شود.

جشنواره مذهبي (Festival, religious)
جشنواره هايي كه وابستگي مذهبي دارند جشنواره مذهبي ناميده مي شوند. رويدادهاي گوناگوني كه امروزه مضمون مذهبي بيشتري دارند در بسياري از محيط ها و مذاهب پرورش پيدا مي كنند كه تعداد زيادي از گردشگران رااز نواحي دور و نزديك  به خود جذب مي كنند.
اخيرا تعداد زيادي از اين جشنواره ها در كشورهاي مديترانه به منظور پيشرفت گردشگري اين كشورها  مورد استفاده قرار گرفته اند.

شوخي (Fun)
اين لغت اشاره دارد به ميزان مفرح بودن گردشگري ، شوخي و خنده خواسته ي يك كودك و فرد بالغ در هر موقعيتي مي باشد و مي تواند انگيزه اي براي گردشگر باشد .

برنامه هاي مصرف مكرر (Frequent user programmes)
اين نوع برنامه ها برنامه هايي هستند كه در آن مشتريان دائمي و ثابت خدمات شركتها و موسسات را از طريق سفرهاي رايگان و يا تخفيف ويژه و يا ساير امتيازات دريافت كنند.

گردشگري سخت (Hard tourism)
اين نوع گردشگري كه نقطه مقابل گردشگري نرم و جايگزين مي باشد براي توصيف و بيان توسعه ي بدون برنامه و زياد گردشگري و با هدف توجه به مسائل اقتصادي و عدم توجه به اثرات اجتماعي ، فرهنگي و زيست محيطي مورد استفاده قرار مي گيرد.

هدف سفر (Purpose of trip)
اهداف اصلي سفر به شش گروه عمده تقسيم مي شوند كه اين گروه بندي توسط سازمان جهاني جهانگردي و به منظور اهداف آمارگيري صورت گرفته است .
اين اهداف اصلي سفر تفريح ، ديدار دوستان و اقوام و آشنايان ، تجارت ، گذران اوقات فراغت ، سفرهاي مذهبي و زيارتي و درمان مي باشند.

گردشگري روستايي (Rural tourism)
اين نوع گردشگري در سالهاي اخير به عنوان ابزاري براي ايجاد درآمد و اشتغال و تنوع بخشي به اقتصاد محلي مورد توجه قرار گرفته است.
عمدتا شهرنشينان براي تجربه موقت سبك و شيوه زندگي روستايي اين نوع گردشگري را طلب مي كنند.گردشگري روستايي بيشتر يا گردشگري مزرعه شناخته مي شود حال آنكه گردشگري روستايي دربرگيرنده مفهوم وسيعتري مي باشد.

جهان چهارم (Fourth world)
در واقع اصطلاحي است كه به اقليت مردم كه در حكومت هاي متشكل از يك قوم جمع شده اند گفته ميشود كه به طور كلي در نواحي جنبي جغرافيايي زندگي مي كنند و از لحاظ سياسي واقتصادي وضع نامناسبي دارند و توسعه نيافته اند.
مردم جهان چهارم براي گردشگري قومي و گردشگري ماجراجويانه به عنوان يك جاذبه مي باشند كه در صورتيكه هنرهاي دستي و فرهنگ آنها به طور فزاينده منتشر گردد محيط هاي طبيعي كه آنها در آن زندگي مي كنند در معرض خطر قرار مي گيرد.

جشنواره (Festival)
در تمامي فرهنگ ها برگزاري جشن وجود دارد و انواع اشيا ، افراد يا موضوعات همه دلايلي براي ايجاد جشنواره ها محسوب مي شوند.به طور كلي جشنواره ها داراي محتواي مذهبي يا غير مذهبي مي باشند كه در سطوح مختلف محلي ، ملي و بين المللي برگزار مي شوند و يكي از جاذبه هاي گردشگري محسوب مي شوند.

سازمان سفر بين المللي جوانان (Federation of international youth travel organization)
هدف از اين سازمان ترويج پويايي و گسترش افق هاي فكري افراد جوان به وسيله سفر ، فراگيري زبان ، زندگي خانوادگي ، گردشگري فرهنگي و اجتماعي و ساير فرصتها براي رشد و پيشرفت فردي است.كه يكي از بزرگترين سازمانهاي تجاري در بخش سفر جوانان و دانش آموزان مي باشد.اين سازمان از رشد سريع گردشگري جوانان حمايت مي كند و 245 عضو در 54 كشور دارد. اين سازمان براي تسهيل دستيابي به امكانات گردشگري و فرهنگي و فعاليت هاي تفريحي به اعضاي جوان خود كارت شناسايي ارائه مي دهد.

نمايشگاه ها (Fairs)
نمايشگاه ها رويداد هايي هستند كه معمولا به صورت دوره اي و براي معامله ي كالا و خدمات برگزار مي شوند.كه شامل آموزش ، سرگرمي ها ، مسابقه ها و جشن مي باشد.
نمايشگاهاي كشاورزي يه سنت هاي روستايي توجه دارند. همچنين نمايشگاههاي تجاري به تجارت و خريد و فروش توجه دارند.نمايشگاهاي جهاني باعث مي شوند كه كشورها با يكديگر مقايسه شوند و از اين طريق موجب افزايش ورود جهانگرد مي شود.

تفريح در جنگل (Forest recreation)
جنگل ها مكانهاي عمده اي براي تفريح گردشگران پويا و فعال مي باشند مخصوصا براي چادر زنان و بوته و شاخ و برگ پيماها.
تفريح در جنگل مي تواند آهسته و كوتاه قدم بر داشتن و مسير طولاني راه پيمودن ( كوچ نشيني ) باشد ويا مي توان ماهيگيري و قايق راني در جايي كه آب وجود دارد را شامل شودو همچنين جنگلها مكانهايي براي گردشگري طبيعت ، گردشگري ماجراجويانه و طبيعت گردي هستند. در جايي كه جنگلها از اهميت ويژه اي برخوردار هستند ممكن است از آنها به عنوان پارك ملي حفاظت شود.

بيماريهاي ناشي از غذا (Food- borne illness)
بيماريهاي ناشي از غذا به دليل وجود مستقيم يا غير مستقيم  باكتريهاي مضر در مواد غذايي مصرفي مي باشد. مانند سالموندلا. اين قبيل بيماريها مكررا موجب معده درد ، اسهال ، استفراغ مي شوند.گردشگران براي جلوگيري از اين نوع بيماريها بايد از نوشيدن آب با بطري ، خوردن غذاهاي داغ ، خوردن سالاد ، ميوه هاي محلي.و… اجتناب كنند مگر اينكه توسط منبع قابل اطميناني توليد شده باشند.

اثر تظاهري (Demonstration effect)
افزايش تعداد گردشگران در يك مقصد، اثرات اجتماعي ، اقتصادي و فرهنگي زيادي را براي جوامع ميزبان به همراه دارد.كه از جمله مهمترين اين اثرات ، تقليد است كه ساكنان محلي برخي از جوامع تمايل به تقليد از رفتار گردشگران را دارند. لذا ويژگيهاي رفتاري آنها را به خود مي گيرند و از رفتار آنها تقليد مي كنند.
درك اين مفهوم نيازمند توجه به اين موارد مي باشد كه چرا تنها برخي از رفتارها تقليد مي شوند؟ چه كسي از آنها تقليد مي كند ؟و چگونه آنها را ياد مي گيرند ؟
تحقيقات نشان داده است كه فاكتورهاي معيني در ايجاد اين امر دخيل هستند از جمله آنها :شكاف فرهنگي بين فرهنگ گردشگران و فرهنگ جامعه ميزبان ، قدرت اقتصادي جامعه ميزبان و مهمان ، همساني فرهنگ و مورد قبول واقع شدن آن توسط اكثريت افراد جامعه ميزبان ، قدرت فرهنگي جامعه ميزبان و ميزان انعطاف پذيري و پاسخگويي آن به تاثيرات جديد
كه اين امر بيشتر در كشورهاي در حال توسعه ديده مي شود زيرا زمانيكه يك گردشگر از يك كشور توسعه يافته به كشوري در حال توسعه سفر مي كند شكاف هاي فرهنگي در اين صورت برجسته تر مي شوند.

بازديد كننده يك روزه (Excursionist)
به افرادي گفته مي شود كه سفرهاي تفريحي آنها كوتاه مدت ( يك روزه ) و عموما شب راخارج  از خانه اقامت نمي كنند.كه اين افراد اغلب به صورت گروهي سفر مي كنند و به دليل اقامت كوتاه مدت آنها در مقصد استفاده آنها از خدمات گردشگري نيز محدودتر مي باشد. امروزه سفرهاي تفريحي كوتاه مدت در ميان كشور هايي كه با يكديگر همسايه هستند امري متعارف و پديده اي مهم مي باشد كه اغلب به صورت جداگانه در آمار گردشگري آنها  ثبت مي شود .

كج رفتاري (Deviance)
به طور كلي مي توان اين واژه را به اين صورت معني كرد: رفتاري كه با نرم و حالت طبيعي و استاندارد تفاوت دارد. اما تعريف اجتماعي و منطقي كج رفتاري عبارت است از: سر باز زدن از استانداردهاي برجسته و شاخص.
بنابراين گردشگري، به دليل اينكه براي اكثريت مردم، تعطيلات، دوره اي از رفتار است كه با رفتارهاي روزمره زندگي متفاوت مي باشد، خود ، يك نوع كج رفتاري تلقي مي شود و همچنين در برخي از موارد رفتار واقعي كه از برخي گردشگران سر مي زند در صورتيكه شامل فعاليت هايي همچون : استفاده از مواد مخدر ، مصرف بيش از حد مشروبات الكلي يا فحشا باشد( هر چند اين رفتارها لزوما جرم محسوب نمي شوند ) ممكن است كج رفتاري تلقي شود.
اما به طور كلي توصيف كج رفتاري و اينكه چه عواملي باعث ايجاد آن مي شود نيازمند توجه و دقت در موارد زير هست : اينكه استانداردها چگونه هستند ؟ چه كسي و چگونه آنها را تعيين مي كند و چه كسي و چرا از آنها پيروي مي كند؟

(Development era)
توسعه گردشگري به 3 دوره اصلي تقسيم مي شود :
دوران پيشه وري ،  كه به عنوان توسعه آهسته و كند شناخته مي شود كه در اين دوره گردشگري با مهارتها و تكنولوژيهاي كمياب و نادر مواجه بود. دوره ي فورديزم كه در اين دوران گردشگري با استاندارد شدن و توليد انبوه همراه بود و بالاخره دوره گردشگري نوين كه گردشگري اوليه را از طريق بخش بندي تقاضا ، انعطاف پذيري عرضه و ادغام مورب متحول نموده است.

انعام (Tipping)
نوعي پرداخت كاملا اختياري  مي باشد كه مستقيما از طرف مشتري به كارمند در قبال كيفيت خدماتي كه ارائه شده پرداخت مي شود. دادن انعام تنها در برخي از فرهنگها وجود دارد و در برخي از فرهنگها اصلا چنين پرداختي ديده نمي شود.
دادن انعام در جاهايي كه خدمات مستقيم و يا به صورت شخصي به مشتري ارائه مي گردد بسيار برجسته تر مي شود. رستورانها و هتل ها از نمونه مكانهايي هستند كه در ان ها دادن انعام بسيار ديده مي شود.

Youth tourism
يک بخش از بازارگردشگري که افراد در سنين 18-15 و 29-25 را شامل مي شود . آمار نشان مي دهد که گردشگري جوانان بيش از گردشگري به شکل کلي در حال توسعه مي باشد .

Winter sun
تعطيلاتي که در فصول غير از تابستان براي استفاده از امکانات گردشگري مناطقي که درزمستان اقليم مناسبي دارند مانندسواحل مديترانه و يا جزاير قناري در اسپانيا و فلوريدا در آمريکاي شمالي به ويژه براي بازنشسته ها طراحي مي شوند .

Water resources depletion and pollution
منابع آب تازه در بسياري از کشورها کمياب مي باشد وبا مصرف بالاي کشاورزي ،صنعتي ، خانگي و نيز آلودگي بيش از پيش تحليل مي روند .صنايع سفر گردشگري و هتل داري مصرف کنندگان عمده آب و نيز توليد کننده زباله و فاضلاب مي باشند. کمبود و آلودگي آب به ويژه در کشورهاي درحال توسعه بر گردشگري و هتلداري نيز تاثير مي گذارد .

ميل به سفرهاي تفريحي (Wanderlust)
اين واژه ميل به ترک جاهاي شناخته شده به قصد مقاصد ناشناس و سفر رفتن براي ديدن مکانهاي متفاوت به قصد مناثر شدن از جيزهاي جديد را توصيف مي نمايد .به نظر مي رسد ميل به سفر بيشتر درگردشگري بين المللي ارضا شود تا در گردشگري بومي به نياز به امکاناتي براي اقامت کوتاه دارد تا اقامت تا اقامت هاي طولاني . اقليم نيز در اينارتباط در درجه بعدي اهميت قرار دارد ومعمولا بيش از يک مکان يا کشور مورد بازديد قرار مي گيرد .

شهر نشيني (Urbanization)
فرايند رشد مناطق شهري بهگونه اي که موجب افزايش نسبت جمعيت ساکن در آنها شود.اين مفهوم اغلب با صنعتي شدن در هم آميخته است افزايشجمعيتشهري توامبا مهاجرتاز مناطق روستايي به مناطق شهري است . از آنجا که مناطق شهري نسبت تعطيلي بالايي دارند ارتباط مهمي با گردشگري دارد.

User- oriented resources
منابع اختصاصي ويژه گردشگري و تفريح که جاذبه ي آنها بيشتر بر پايه دسترسي آسان شکل گرفته است تا کيفيت منابع در مجاورت مراکز جمعيتي قرار گرفتهوبيشتر پاسخگوي نيازهاي مردم محلي و منطقه است تا بدنبال جذب بازديد کننده بين المللي باشد .مانند پارکها ، اماکن ورزشي و رستورانها .

Urban renewal
بازسازي ، تعمير و نوسازي بافت عادي و فرسوده شهري به گونه اي که فضاهاي مورد نياز گردشگري و تفريحي بخش مهمي را به خود اختصاص دهند .

گردشگري شهري (Urban tourism)
سفرها و بازديد هايي که به مقاصد شهري انجام مي گريد تحت عنوان city tourism)  نيز شناخته مي شود ).سفرهايي که با انگيزه بازدي از جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي تجاري خريد وشرکت در رويدادها انجام مي گيرد . اين گونه گردشگري رشد سريعي داردواين امر فرصت بيشتري براي بازسازي بافت هاي شهري فراهم مي آورد .

شاخص سفر (Trip index)
روشي آماري براي تعيين اينکه مقاصدي که توسط گردشگران بازديد مي شوند مقاصد اصلي هستند و يا صرفا توقفگاهي بين راهي .اين شاخص با تقسيم شب هاي گذرانده شده درمقصد بر کل شبهاي سپري شده در طول سفر (100× ) محاسبه مي شود . شاخص 100نشانمي دهد که تمام سفر در يک مقصد گذرانده شده وشاخص صفر بدين معني است که هيچ شبي در طول سفر در آن مقصدگذرانده نشده است.

مسافر (Traveler)
فردي که بين دويا چند کشورو يا بين دو يا چند محل در داخل کشور محل سکونتش در حال سفر باشد . از نظر آمارگردشرگري تفاوتي ميان دونوع عمده از مسافران وجود دارد : «ديدارکنندگان» و«ساير مسافرين» . تمامي مسافريني که به فعاليت هاي گردشگري مي پردازند ، ديدار کننده مي باشند.
بنابراين واژه ديدار کننده معرف مفهوم پايه اي براي سيستم کلي آمارهاي گردشگري مي باشد . (سازمان جهاني جهانگردي )

صنعت سفر (travel industry)
در معناي دقيق ، شرکت هاي حمل ونقل مسافر وشکرت هاو تشکيلاتي که خدمات خودرا مي فروشند از جمله متصديان گشت و آژانس داران ، در معنايي جامع تر به تمامي شرکت ها وتشکيلاتياتلاق مي شودکه نيازهاي مسافرانرا برآورده مي سازند .
گاهي اوقات به عنوان مترادف صنعت گردشگري نيز استفاده مي شود .

صنعت سفر (Travel advisory)
توصيه اي که غالبا به صورت هشدارتوسط مقامات دولتي در رابطه با مسافرت به يک کشور يا منطقه ، در مواردي مانند نا آرامي هاي اجتماعي يا به خطر افتادن سلامتي ، انتشار مي يابد.

مسير (Trail)
در تفريح و گردشگري عموما مسيرهاي طراحي شده است همراه با تابلوهاي راهنما جهت هدايت افراد ، دوچرخه سواران ، و يا اسکي بازان درطول آن مسير، اگر چه بيشتر براي استفاده بازديد کنندگان طراحي مي شوند به طور فزايندهاي به عنوان ابزاري جهت مديريت بازديد کننده ها در مناطق با  تراکم بالا استفاده مي شوند .

شاخص عملکرد گردشگري (Tourist function index)
سنجش خام اهميت گردشگري دريک منطقه که با بررسي نسبت تعداد تخت موجود و جمعيت ساکن سنجيده مي شود .

مرکز اطلاع رساني گردشگري (Tourist information centre (TIC))
دفتري که در زمينه جاذبه ها تسهيلاتوخدماتگردشگري اطلاع رساني مي کندو گاهي اوقات خدماتي مانندرزرو اقامت گاه را نيز ارايه مي دهد .اين خدمات ممکن است توسط دولت شوراهاي گردشگري و يا ساير سازمانها عرضه شود .

Tourist enclave
يک منطقه مقصد گردشگري که گاهي اوقات رويداد در کنار يکديگر انتخاب مقصد گردشگر را تعيين مي کنند .

گردشگر (Tourist)
براي اهداف آمارگيري ديدار کننده اي را گويند که به مدت حداقل يک شب از يک محل بازديد مي کند و هدف اصلي او ازبازديد : تفريح واستراحت تجارت و امور حرفه اي  وساير اهداف گردشگري مي باشد (سازمان جهاني جهانگردي )

Townhouse hotel
گونهاي از هتلهاي کوچک و خصوصي که اقامت تجملي را در مرکز شهرها و در ساختمانهاي بازسازي شده عرضه مي کنند .

بخش گردشگري (Tourism sector)
بخشي از اقتصاد که وظيفه ي اصلي آن پاسخ گويي به نيازهاي گردشگران بوده ومتشکل از صنايع وابسته به گردشگري است که بيشتر خدمات خود را به گردشگران ارايه مي کنند تا مردم و بازار محلي

مناطق مولد گردشگري /گردشگر فرست (Tourism generating areas)
مناطق مبدا گردشگران بنابراين مناطق اقامت و دايمي گردشگران که نشانگر منبع تقاضا و موقعيت بازار هستند ، جايي که وظايف اصلي بازاريابي گردشگري بر آن اساس انجام مي شود . مراکز جمعيتي مهم در کشورهاي توسعه يافته مناطق اصلي مولد گردشگري بين المللي و بومي به حساب مي آيند .

اثر گردشگري (Tourism impact)
به طور کلي اثراتي که گردشگران و توسعه گردشگري بر روي جامعه و يا منطقه دارند.اثرات معمولا به سه دسته اقتصادي اجتماعي فرهنگي وزيست محيطي تقسيم مي شوند .گاهي اوقات با تقسيم عدد مربوط به تراکم گردشگري يک دوره به دروه بعد شاخص تراکم گردشگررا محاسبه مي نمايند .

مخارج گردشگري (Tourism expenditure)
مجموع هزينه هاي مصرفي که توسط يک بازديد کننده ويا از طرف يک بازديدکننده براي سفر و اقامت اودر يک مقصد پرداخت مي شود. جزئيات پيشنهادي آن شامل هفت دسته اصلي مي شوند . سفر کامل و گشت کامل با اقامت ، غذا و نوشيدني حمل و نقل تفريح فعاليت هاي فرهنگي و ورزشي و خريد .

مقاصد گردشگري (Tourism destinations)

کشورها نواحي شهرها وساير مناطقي که گردشگران راجذب مي کنندمحل اصلي فعاليت گردشگران هستند و بيشتر وقت و هزنيه ي گردشگران در اين مناطق صرف مي شود. اصليترينمحل تمرکز جاذبه ها اقامت وساير تسهيلات و خدمات گردشگري هستند واثرات مهم گردشگري (اقتصادي اجتماعي و زيست محيطي ) در آنجا روي مي دهد.

اقامتگاه گردشگري (Tourism accommodation)
تعريف قابل قبول بين المللي براي اين واژه وجود ندارد . اما مي توان آن را هر نوع تسهيلاتي که معمولا امکان اقامت شبانه براي گردشگران را فراهم مي آورد ، تعريف نمود . به دو گروه اصلي تقسيم مي شود تاسيسات گردشگري همگاني و اقامت گاه گردشگري خصوصي .

شاخص فعاليت گردشگري (Tourism activity index)
اندازه گيري تغيير نسبي فعاليت گردشگري در طي زمان که در آن اطلاعات جمع آوري شده از مناطق مورد نظر براي اندازه گيري سطح و ميزان گردشگري استفاده مي شود .تحت عنوان tourism barometer نيز عنوان مي شود .

مناطق زماني (Time zones)
تقسيم دنيا به مناطقي بر اساس نصف النهار گرينويچ که در آن ساعت رسمي محلي مورد استفاده قرار مي گيرد .هنگامي که زمين هر 24ساعت يکبارحول محور خود که 360 درجه طول جغرافيايي است يک چرخش کامل مي کند ، 24منطقه ي زماني پديد مي آيد . اساس زماني خورشيدي در هر منطقه نصب النهار مرکزي آن منطقه است که 15درجه با نصف النهار مجاور فاصله دارد . اما منطقه واقعي بيشتر از واحد ها و مرزهاي سياسي تبعيت مي کند تا دقيقا ا ز نصف النهارها . کشورهاي بزرگ با کشيدگي شرقي ، غربي به مناطق زماني متعددي تقسيم مي شوند مثلا قاره آمريکا به پنج ، کانادا به شش و فدراسيون روسيه به يازده منطقه زماني تقسيم شده اند.

گردشگري سياه (Thana tourism)
تحت عنوان گردشگري سياه نيز شناخته شده است . سفرها وبازديدهايي ازمقاصدي که به نوعي با مرگ و مير انسانها مرتبط است مانند مکانهاي آدم کشي و جنايت ميدان هاي جنگ.

گردشگري پايدار (Sustainable tourism)
برگرفته از مفهوم توسعه پايدارکه در سال1987 درگزارش کميسيون توسعه و محيط زيست سازمان ملل تعريف شده اين واژه براي تمامي گونه هاي گردشگري که در دراز مدت با محيطهاي زيست محيطي اجتماعي و فرهنگي سازگار جهاني گردشگري ، گردشگري پايدار را به عنوان مدلي از توسعه اقتصادي تعريف کرده است که طراحي مي شود تا :
کيفيت زندگي مردم جامعه ميزبان را بهبود بخشد ، تجربه ي نابي براي بازدي کننده به همراه داشته باشد .کيفيت محيط زيست را حفظ نمايد واجراي آن هم بستگي به جوامع ميزان و هم بازديد کنندگان دارد.

Sunlust
انگيزه اي براي سفرهاي تفريحي که توسط اچ پي گري تحت عنوان وجود امکانات بهتر در يک مقصد گردشگري به نسبت آنچه در محل زندگي گردشگري وجود دارد ، تعريف شد . اين سفرها اغلب معادل استفاده از تسهيلات اقامت طولاني مدت و تفريحي مانند تفريحگاهها مي باشند.

Standby
درسفر و گردشگري به فردي گفته مي شود که رزرواسيون قبلي ندارد ودر ليست انتظار قرار دارد.

گردشگري ورزشي (Sports tourism)
سفرها و بازديدهايي که به انگيزه شرکت در يک مسابقه ورزشي ويا تماشاي آن صورت مي گيرد.

گردشگري فضايي (Space travel /tourism)
سفر وبازديد از فضا ، اولين بار در سال 2001 توسط يک آمريکايي که با استفاده از يک فضا پيماي روسي به ايستگاه فضايي رفت ، انجام گرفت .

گردشگري اجتماعي (Social tourism)
گردشگري با مشارکت افرادي: که يا امکانات کافي در اختيار ندارند و يا به واسطه شرايط سني ، ناتوانايي جسمي و شرايط خانوادگي امکان سفر رفتن را ندارند و با در نظر گرفتن تمهيلاتي مانند پرداخت يارانه ، خدمات و تسهيلات ويژه ، امکان سفر رفتن را براي آنها فراهم مي آورند .

Scenic route
جاده اي خوش منظره و اغلب با عرض کم که از ميان مناطق جاذب حومه شهر عبور مي کند.
اين مسيرها نه تنها به عنوان جاذبه توريستي بلکه به جهت جلب توجه گردشگران و دورکردن آنها از جاده هاي اصلي واجد اهميت هستند.

گردشگري روستايي (Rural tourism)
گردشگري در مقاصد حومه ي شهرها .گردشگري روستايي در سالهاي اخير به عنوان ابزاري جهت درآمدزايي و ايجاد اشتغال و تنوع بخشيدن به اقتصاد محلي مورد توجه قرار گرفته است .
گردشگري روستايي اغلب با گردشگري مزرعه شناخته مي شود اما گردشگري روستايي مفهوم گسترده تري را شامل مي شود که در برگيرنده مسيرهاي ويژه طبيعت گردي ، مکانهاي گردش دسته جمعي ، مراکز تفسير وموزه هاي کشاورزي و مردم شناسي است .

علاقمندي به سفر (Wanderlust)
در حالت كلي اين لغت براي نشان دادن علاقه به سفر به كار مي رود اما به صورت تخصصي ، نوعي از گردشگري را كه در آن فرد با آرزوي تجربه ي مكان ها و يا فرهنگ هاي جديد و متفاوت و اشتياق به سازگاري با شرايط محلي ، جاهاي شناخته شده را به قصد مقاصد ناشناخته ترك مي كند توصيف مي نمايد كه معمولا در اين سفر بيش از يك مقصد مورد بازديد قرار مي گيرد.

مجموعه فرصت (Opportunity set)
كه به تركيبي از مقاصد كه يك گردشگر براي انجام يك مسافرت خاص بررسي مي كند اشاره دارد. اندازه، تعداد  و اركان مجموعه فرصت مي تواند در بين افراد و سفرها به طور قابل ملاحظه اي تغيير كند. كه شناخت و آگاهي فرد از مقاصد مختلف، تجربه ي قبلي فرد ، شخصيت و ماهيت سفر ( از نظر مدت سفر ، هزينه هاي آن و … ) مي توانند بر مولفه هاي يك مجموعه فرصت تاثيرگذاز باشد.

Game park reserve
منطقه اي كه به منظور حفاظت از حيات وحش و محدودسازي رابطه ي متقابل انسان و حيات وحش و زيستگاه هاي موجود در محدوده آنها طراحي شده است كه مي توانند مالكيت خصوصي يا دولتي داشته باشند. كه گاهي ممكن است در اين مناطق مجوز شكار تفريحي صادر شود. اما به علت اينكه بسياري از اين مناطق از زيستگاه ها و حيوانات در برابر خطر انقراض محافظت مي كنند تنها اجازه ي تماشا و عكسبرداري از آنها را صادر مي نمايند.
موقعيت اجتماعي (Social situation)

اصطلاح كلي براي بيان تعامل مردم به روش هاي معمول در موقعيت هاي خاص مي باشد كه اين روش ها داراي نه ويژگي مي باشند كه عبارتند از : اهداف ، قوانين ، نقش ها ، مجموعه اي از اصول ، زنجيره رفتار ، مفاهيم تنظيمات محيطي ، زبان ، مهارت ها و مشكلات كه استفاده اين اصطلاح در گردشگري در تعاملات ميزبان و مهمان ، گردشگري – راهنما مي باشد.

هزينه فرصت (Opportunity cost)
هزينه فرصت هر منبع نسبت به متني كه در آن استفاده شده است تعريف مي شود. و اين كلمه عبارت است از سودي كه در صورت عدم استفاده از منبع به دليل استفاده از يك جايگزين سودمندتر از دست مي رود. بنابراين اگر سود ناشي از يك كاربرد پيشنهادي حداقل برابر با هزينه فرصت نباشد آن كاربرد از نظر اقتصادي توجيه نمي شود.

گردشگري ادبي (Literary tourism)
به شكلي از گردشگري اطلاق مي شود كه انگيزه عمده و اصلي آن بازديد از مكان هاي ويژه اي مي باشد كه به موارد جالب در ادبيات مربوط مي شود. كه مي تواند بازديد از خانه هاي گذشته و حال نويسندگان ، اماكن واقعي يا افسا نه اي كه در ادبيات شرح داده شده اند و اماكن مربوط به شخصيت ها و رويداد هاي ادبي را شامل شود.

توصيه هاي سفر (Travel advisory)
كشورها اغلب شهروندان خود را در مورد ناپايداريهاي شرايط سياسي يا اجتماعي موجود در مقصدهاي جهان آگاه مي كنند.
اين توصيه ها به معناي بازداشتن از سفر نمي باشد هر چند ممكن است اين مفهوم و اثر را داشته باشد اما بيشتر به اين معنا است كه گردشگران را در برابر موقعيت هايي كه با آنها آشنايي ندارند آماده و مجهز نمايند تا احتياط كافي را داشته باشند.

Safari
اين اصطلاح سفرهاي كاملا مجهز كه افراد براي آنها آموزش و راهنمايي شده اند و آذوقه و مواد غذايي آنها از قبل تهيه شده است به منظور شكار ، اكتشاف يا تحقيقات علمي را شامل مي شود.كه در اصل به شرق آفريقا مربوط مي شود. البته بسته هاي تور مربوط به شرق و جنوب آفريقا و همچنين نواحي منابع طبيعي در جاهاي ديگر نيز اين عنوان را به خود گرفته اند. هدف عمده و اوليه اين نوع سفرها به ندرت شكار كردن مي باشد در واقع بيشتر تماشا و عكسبرداري از حيات وحش را شامل مي شود.

گردشگري طبيعت گرا (Nature  tourism)
اين لغت اغلب مترادف لغت اكوتوريسم به كار مي رود. كه افزايش آگاهي در مورد محيط و قابليت دسترسي به نواحي دوردست باعث رشد سريع اين نوع گردشگري شده است كه عموما سفر و بازديد از طبيعت همراه با تلاش براي محفاظت از آن را شامل مي گردد. كه  بازديد از جنگل هاي انبوه مناطق استوايي ، بازديد از زيستگاه هاي پستانداران و … از اين جمله مي باشند.

نوآوري (Innovation)
در رابطه با گردشگري 4 نوع نوآوري را مي توان شناسايي كرد. 1- نوآوري هاي محصول : مه از كالاهايي كه هر يك كاملا جديد و يا در زمينه هاي جديد هستند منتج مي شود. 2- نوآوري هاي فرآيند : كه توسعه و بهره برداري از تكنولوژي يا نظريه هاي فني جديد در فرآيند هاي جديد تجاري را در بر مي گيرد. 3- نوآوري هاي  مديريت : كه چهارچوب ها را بر اساس عملكرد سازمان يافته قبلي اصلاح و بهبود مي بخشد. 4- نوآوري هاي قانوني : كه رابطه خارجي و ظاهري بين مصرف كننده و ديگر اعضاي زنجيره اي را بالا مي برد.

گردشگري سياه (Thanatourism :(dark tourism ))
اين نوع گردشگري سفر به مناطقي كه به گونه اي با مرگ ومير، بلايا و مشكلات مرتبط است را شامل ميشود. كه شامل بازديد از مناطق جنگي ، قتل و جنايت ، قبرستانها و يا بازديد از مناطقي كه افراد مشهور در آنجا مرده اند را شامل مي شود كه اين نوع گردشگري بسيار وسيع و قديمي مي باشد.

سفر اختياري (Discretionary travel)
كه تمامي انواع گردشگري غير اجباري را شامل مي شود كه معمولا پس از انجام سفرهاي اجباري كه مربوط به مسئوليتهاي اجتماعي و سازماني مانند كار يا خانواده است، صورت مي گيرد.
اين نوع سفرها به علت اينكه زمان فراغت را شامل مي شوند دلپذير و لذت بخش هستند.  اين نوع سفر از طريق مطالعات بودجه بندي زماني يا درك ميزان آزادي در انتخاب مي توانند اندازه گيري شوند.

برنامه غذايي روزانه (Diet)
كه انواع مختلف و طيف وسيع و گسترده اي از غذاها را كه يك فرد در طول روز مصرف مي كند را شامل مي شود.يك دستور العمل سالم طيف گسترده اي از مواد را هم يه منظور فراهم كردن كليه مواد لازم براي مقابله با بيماريها و هم براي رشد و نمو بدن شامل مي شود.

بازاريابي مستقيم (Direct marketing)
نوعي روش بازاريابي مي باشد كه با استفاده از يك يا چند رسانه با مخاطب ارتباط برقرار كرده و هدف آن دستيابي به يك بازار مشخص مي باشد. اين نوع بازاريابي دربرگيرنده هر ديدگاه بازاريابي مي شود كه شامل ارتباط مستقيم فرد به فرد ، بين عرضه كننده و فروشنده مي باشد . كه اين ديدگاه ها عبارتند از : پست الكترونيكي مستقيم ، فروش تلفني و يا فروش شخصي .
اين روش مي تواند به صورت جداگانه يا تركيبي يا ساير روش هاي پيشبردي به منظور رسيدن به اهداف بازاريابي مورد استفاده قرار بگيرد.

جايگزيني (Displacement)

جايگزيني فرآيندي است كه به تغيير جاي چيزي اشاره مي نمايد. ممكن است گروهي از گردشگران جايگزين گروهي ديگر شوند و يا برخي از فعاليت هاي آنها جايگزين هم گردند. مردم محلي ، ساختمان ها و يا منابع طبيعي ( مانند حيات وحش ) ممكن است كه جايگزين شوند و يا اينكه از لحاظ ارزشي يا عادتي تغيير نمايند.منابع:
1.    ديکشنري پرفسور جعفر جعفري
2.    کتاب واژگان تخصصي فراغت، گردشگري و هتلداري تاليف دکتر محمود ضيائي -روزبه ميرزايي
3.    سايت مرکز گردشگري علمي –فرهنگي دانشجويان ايران(ايستا)

my husband cheated on me what do i do gpatterson.com i told my husband i cheated
did my girlfriend cheat link i just cheated on my girlfriend
i dreamt my boyfriend cheated on me read my boyfriend thinks i cheated on him
meet and cheat centaurico.com affair dating sites
adult diaper lover stories adult interactive stories hot hot interracial sex stories
cost for abortion abortions videos dilatation & curettage
rx pharmacy discount card walgreens pharmacy coupons walgreens print coupons
walgreens prescription transfer coupon outofnoware.com walgreens printable coupons
valtrex 1g lasix 40mg diprolene 0.12%